கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2015

செங்குத்துச் சிகரத்தை நோக்கி

அதிகாலை செந்நிலவைப் பார்த்து சற்று அயர்ந்து தூங்கிவிட்டுக் காலை பத்துமணிக்கெல்லாம் வெளிக்கிட்டு பர்வத்தின் செங்குத்துப் பாதைக்குச் செல்ல சிற்றூர்தியில் புறப்பட்டோம். நானும் என் மகன்களும் மிக குதூகலமாகக் காணப்பட்டோம்.சுற்றுலாச் செலவு என்றாலே அலாதிப்பிரியம் அவர்களுக்கு ஓசுலோவில் இருந்து உலூம் என்னும் மாநிலத்துக்கு விரைகிறோம்.நோர்வே நாட்டு அதி உச்சி நெடுவரையின் நாலில் ஒரு பாகிதான்.என்றாலும் எமக்கு அதிஉச்சிதான் 2469 மாத்தல் என்பது.
கீழே அப்பனிமலை(Gald-hø-piggen)  பற்றிய ஆங்கில வடிவத்தின் சாரம்
(The highest mountain in Norway and Northern Europe. Glittertind has traditionally been the highest point with its snow-dune, but in the 2000s was lower than Galdhøpiggen even counting the cornice, 2466 m. Galdhøpiggens summit snow bar in summer.)


கருத்துகள் இல்லை: