கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

சனி, 5 மார்ச், 2016

ஐங்குறுநூறு

பெருங்கடற் கரையது சிற்வெண் காக்கை
இருங்கழி  மருங்கின் அயிரை யாரும்
தண்ணந் துறைவன் தகுதி
நம்மோ டமையா தலர் தன்றே
Q
பெருங் கடல் கரை அது சிறு வெண் காக்கை
இருங் கழிடத்தே வாழும் அயிரைப் பற்றி உண்ணும்
நீர்த் துறையைக் கொண்ட தகுதித் துறைவன்
நம்மோடு அமையாது நலம் கெடுத்தலோடு
ஊர்ப்பழியும் வந்ததே
@
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
விளைக வயலே வருக இரவலர்
எனவேட் டளே யாயே யாமே
பல்லிதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும்
தண்துறை யூரன் கேண்மை
வழிவழிச் சிறக்க எனவேட் டேமே
Q
ஆதன் என்றது குடியினையும் அவினி என்பது குடியைக் காக்கும் அரசனைக் குறிக்கும்
இக்காலம் மேதகு.தேசியத்தலைவரைக் குறிக்கும்
வாழியவே குடியே வாழியவே அரசே
வயல் வளம் சிறப்பாயாக வருக வருக இரவலரே ஐயமின்றி வருவீரே
என வேண்டுவாளே எம் அம்மைபோலும் நீல தோடுகளை விரித்து மலரும் பூத்திருக்கும் தண்துறை நெய்தல் ஊரான தலைவனுடைய நட்பானது தலைவியோடு வழிவழியாக சிறப்பதாக என நாம் வேண்டினேம்


Bjørnstjerne Bjørnson


நோர்வே நாட்டுப் பேரறிஞராவார் இவர் பெயர் பியோன்ரியான பியோன்சன் 

ஞாயிறு, 31 ஜனவரி, 2016

மனிதத்தின் பூர்வீகம்

ஆபிரிக்காவில் தொடங்கிய புலப்பெயர்வு தெற்கே அவுத்ரேலியாவரை நீண்டது.பின் அங்கிருந்து தொடங்கிய மனித குமுகம் மீண்டும் ஆபிரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய நாகரிக்கத்தைக் கொடுத்தது. அந்நாகரிகத்தில் இன்றளவும் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாகரிகம் சுமேரியம்.அந்நாகரிகமே தமிழநாகரிகம் என்பது கண்கூடு மெய்ப்பொருள் ஆய்வாளர்கள் தரும் தரவுகளை பார்ப்பம்
சங்கம் - சங்குஅம் தமிழில் விளத்தம் வலம்புரி முத்தம் (வலதுபுறமாக அமைதல் முத்தமிழின் மாண்பு)
ஆரியன் - அரிமா போன்று நடக்கும் மன்னன் அல்லது ஆண்மகன்(அரி -ஆரி-ஆரிஅன்)
காதம் -இன்றைய அளவீடு பத்து மைல்(கால் - கால்தம் - காதுஅம் -காதம்)
சன் - சனம் - ஜனம்
தமுள் - தமுஸ் (தவசி - தவுசி - தமுசி - தமுஸ் - தமுள் - தமிள் - தமிழ்) - துமுசி
அ - அம் (உம் - அம் - எம்(M))
அக - அகம் (ஆகுதல் - ஆகு - அகு - அக - அகம்)
அம்பர் - அம்பரம்
அம்மா - அம்மை
அர -அரை
அலரி -அலறு
அரளி -அரளி
அபல் -அவல்
உனமே - உலமை
கரா - கரை
கலம் -கலம்
அ -எ - ஏ - ஏய் - ஏலே - எலோ -எலேலோ
தார் - திற
நாறு -ஆறு
நாறு - நாது - நாதி - நதி
சீறு - சீறு
தரு -துரு
எல -எழு


ஞாயிறு, 17 ஜனவரி, 2016

வாழ்த்துகள்நோர்வே நாட்டு அரசரும் தென்மார்க்கு நாட்டு பரம்பரையை சேர்ந்த
கறால் (Harald) அவர்களின் இருபத்தைந்தாண்டை தற்பொழுது கொண்டாடுகிறார். 


இருபத்தைந்தாம் ஆண்டை நிறைவு செய்த நோர்வே நாட்டு அரசரரசியருக்கு தமிழர் நாமும் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்கின்றோம். தென்மார்க்குப் பரம்பரையாக இருந்தாலும் நோர்வே நாட்டை செம்மையாக ஆண்டுவரும் இவர்கள் போற்றுதலுக்குரியவர். மாந்த நேயம்நேயம் மிக்க செங்கோல் அரசுதான் நீண்ட காலம் வாழும். அமைதியை விரும்பும் நாடான போதும் சில தேசியங்களை நோர்வே தான் முன்னின்று அழித்ததும் கண்கூடு ஆயினும் இவர்கள் மிகவும் நல்ல நேயத்தினர். தாம் அரசர் என்ற போக்கு அறவே அற்றவர்கள். ஒருநாள் மே 17 கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட போழ்து. திடீரென ஒரு உந்துருளி காவற்துறை காவலர் விரைவாக ஓடிவந்து சாலையை மறித்தார் ஆனால் எவரையும் அதட்டவில்லை இயல்பாக நின்று பார்த்தார் பின்னே இவர்களின் சொகுசுந்து வருவதைக் குடுப்பத்தோடு பார்த்தோம்.அவர்கள் எங்களைப்பார்த்து சிரித்துக் கைகாட்டிக்கொண்டு சென்றனர்.நாமும் பதிலுக்குக் கைகாட்டினோம்.அப்படி ஒரு இயல்பான குடும்பத்தினர்.