கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

புதன், 8 பிப்ரவரி, 2017

இராவண காவியம்

இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய ஈடிணையல்லாப் புகழ் காவியம் தான் இராவண காவியம். கம்பனிடமும் இல்லாத கலைசொல்வடிவம். ஒவ்வொரு இலக்கியமும் ஒவ்வொரு காலத்தில் புரட்சியின் அடிப்படையாய் அமைந்தவை. இருபதாம் நூற்றாண்டுப் புரட்சியிலே மலந்தது தான் இராவண காவியம்.இக்காவியத்தை இந்தியா தடை செய்துள்ளது. பார்ப்பணச்சூழ்ச்சிக்குள் சிக்குண்ட காந்தியாலும் பார்ப்பனரை எதிர்த்து ஐக்கிய இந்தியாவில் அனைத்து மக்களுக்கும் சமவுரிமை வாங்கித்தர முடியவில்லை.இந்தியச் சுதந்திரம் வெறுமனேபார்ப்பன பார்ப்பணச் சுதந்திரமே அன்றி மக்கள் சுதந்திரமன்று என்பதை உணர்ந்த பெரியார் மாற்றம் வேண்டி பெரும் புலவர் பலரைத் தேடினார் கிடைத்தது ஏனோ "உண்டதைக் கக்கும் கூட்டம் தாம்" அந்த புலவர்களியே முற்றிலும் எளிமையாய் பெயரிலும் குழந்தையாய் அமைந்த புலவர் தாம் புலவர் குழந்தை எப்பொழுது கேள்விகேட்கும் சுயமரியாதைக்காரர் தமிழகத்தில் பார்ப்பன சாதித்துவக் குப்பைக்குள் முற்றிலும் வேறுபட்ட போக்கில் ஒரு குன்றிமணி அயோத்திய தாசரை அடியொற்றிய அம்பேக்கரை சற்றுக் கவனித்தார் பெரியார் தமிழகத்தில் புத்துயிர் பிறந்தது. அப்புத்துயிர்ப்பில் பிறந்தது இராவண காவியம்.புலவர் குழந்தையின் அவையடக்கம்

"ஏசு வார்சிலர் ஈதுண்மை யேயெனப்
பேசு வார்சிலர் பேச எதிர்மனம்
கூசு வார்சிலர் கூக்குர லார்சிலர்
மாசி லாத்தமிழ் மாக்கதை கேட்கினே!

தமிழகத்தையும் தமிழீழத்தையும் நன்கு உணர்ந்ததாலேயே இவ்வரிகள் பனுவலாய் விரிந்தது.

"ஆயிரம் முகத்தால் அகன்ற தாயினும்
பாயிரம் இல்லது பனுவல் அன்றே"
என்ற பழம் பாடலுக்கு இண்டையாய் பாயிரத்தில் அமைந்த முதல் பாடல் தமிழின் தொன்மையு தமிழர் வரலாறும் தொன்மையன்றோ

"உலகம் ஊமையா வுள்ளவக் காலையே
பலகலைப் பயன் பாங்குறத் தாங்கியே
இலகி இன்றுநான் என்னும் மொழிக்கெலாம்
தலைமையாம் தமிழ்த் தாயினைப் போற்றுவாம்"

காவிய மீள் பார்வை........

ஞாயிறு, 13 நவம்பர், 2016

போசினியா முக்கோணக் கோபுரங்கள்

உலகில் மிக அதிசயத்தக்க கோபுரத்தை போசினிய பழங்குடி மக்கள் அமைத்துள்ளனர். இது உலகின் மிகத்தொன்மையான  சான்றாக இன்று கிடைத்துள்ளது.கீழடி தமிழகத்தின் வராலாறு போல். எகித்து பெருமிடு அறிவியல் தொன்மைபோல் சுமேரியம் மொழியியல் ஆவணம் போல் போசினியம் உலகின் மிகப்பேணவேண்டிய தொல்சான்று.


சனி, 5 மார்ச், 2016

ஐங்குறுநூறு

பெருங்கடற் கரையது சிற்வெண் காக்கை
இருங்கழி  மருங்கின் அயிரை யாரும்
தண்ணந் துறைவன் தகுதி
நம்மோ டமையா தலர் தன்றே
Q
பெருங் கடல் கரை அது சிறு வெண் காக்கை
இருங் கழிடத்தே வாழும் அயிரைப் பற்றி உண்ணும்
நீர்த் துறையைக் கொண்ட தகுதித் துறைவன்
நம்மோடு அமையாது நலம் கெடுத்தலோடு
ஊர்ப்பழியும் வந்ததே
@
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
விளைக வயலே வருக இரவலர்
எனவேட் டளே யாயே யாமே
பல்லிதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும்
தண்துறை யூரன் கேண்மை
வழிவழிச் சிறக்க எனவேட் டேமே
Q
ஆதன் என்றது குடியினையும் அவினி என்பது குடியைக் காக்கும் அரசனைக் குறிக்கும்
இக்காலம் மேதகு.தேசியத்தலைவரைக் குறிக்கும்
வாழியவே குடியே வாழியவே அரசே
வயல் வளம் சிறப்பாயாக வருக வருக இரவலரே ஐயமின்றி வருவீரே
என வேண்டுவாளே எம் அம்மைபோலும் நீல தோடுகளை விரித்து மலரும் பூத்திருக்கும் தண்துறை நெய்தல் ஊரான தலைவனுடைய நட்பானது தலைவியோடு வழிவழியாக சிறப்பதாக என நாம் வேண்டினேம்


Bjørnstjerne Bjørnson


நோர்வே நாட்டுப் பேரறிஞராவார் இவர் பெயர் பியோன்ரியான பியோன்சன் 

ஞாயிறு, 31 ஜனவரி, 2016

மனிதத்தின் பூர்வீகம்

ஆபிரிக்காவில் தொடங்கிய புலப்பெயர்வு தெற்கே அவுத்ரேலியாவரை நீண்டது.பின் அங்கிருந்து தொடங்கிய மனித குமுகம் மீண்டும் ஆபிரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய நாகரிக்கத்தைக் கொடுத்தது. அந்நாகரிகத்தில் இன்றளவும் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாகரிகம் சுமேரியம்.அந்நாகரிகமே தமிழநாகரிகம் என்பது கண்கூடு மெய்ப்பொருள் ஆய்வாளர்கள் தரும் தரவுகளை பார்ப்பம்
சங்கம் - சங்குஅம் தமிழில் விளத்தம் வலம்புரி முத்தம் (வலதுபுறமாக அமைதல் முத்தமிழின் மாண்பு)
ஆரியன் - அரிமா போன்று நடக்கும் மன்னன் அல்லது ஆண்மகன்(அரி -ஆரி-ஆரிஅன்)
காதம் -இன்றைய அளவீடு பத்து மைல்(கால் - கால்தம் - காதுஅம் -காதம்)
சன் - சனம் - ஜனம்
தமுள் - தமுஸ் (தவசி - தவுசி - தமுசி - தமுஸ் - தமுள் - தமிள் - தமிழ்) - துமுசி
அ - அம் (உம் - அம் - எம்(M))
அக - அகம் (ஆகுதல் - ஆகு - அகு - அக - அகம்)
அம்பர் - அம்பரம்
அம்மா - அம்மை
அர -அரை
அலரி -அலறு
அரளி -அரளி
அபல் -அவல்
உனமே - உலமை
கரா - கரை
கலம் -கலம்
அ -எ - ஏ - ஏய் - ஏலே - எலோ -எலேலோ
தார் - திற
நாறு -ஆறு
நாறு - நாது - நாதி - நதி
சீறு - சீறு
தரு -துரு
எல -எழு