கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

செவ்வாய், 4 ஆகஸ்ட், 2015

விடுமுறைக் காலம்

நோர்வே நாட்டைக் குறிஞ்சித்திணை எனலாம் மலையும் மலை சார்ந்த நிலனும் குறிஞ்சி என்பதே நாம் சுற்றிவரும் மலையின் உயரம் 1026 மாத்தல்.அழகுச்சூழல் நிறைந்த குறிஞ்சியில் எம் விடுமுறைக் காலம்.
ஓசுலோவில் இருந்து புறப்பட்டு துருண்வீட்டை அடைந்தோம்.துருண் வீட்டிலிருந்து வெளிக்கிட்டு ஓசுலோவை வந்தடைந்தோம்.கிட்ட மட்ட ஒன்பது மணிநேரத்தைப் பயன்படுத்தினோம்.பத்து மணிநேரத்தில் ஐந்நூற்று இருபது சதுரக்கல் சேய்மை. பயணக்கணக்கின்படி ஒரு நாள் என்று என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந்த மணித்துளிகளில் ஆத்துமீன் பிடிக்கலாம். நாம் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது சிலர் மலை ஏறச்செல்வதையும் மீன்பிடிப்பதையும் கண்டு மகிழ்ந்தோம்.அதை மகிழ்வென்று மட்டும் கூறிவிட இயலாது. உவப்பு அல்லது பேரானந்தம். மலையின் உச்சியில் நின்று கொண்டு தெற்கே தெரிவது தமிழல்லவோ என்று கூறுவதில் உவப்பல்லவோ.

ஆம் தமிழுக்கும் நோர்வேநாட்டு மொழிக்கும் உள்ள ஒற்றுமையைச் சற்று பார்ப்போமா. வாருங்கள் விளக்குகிறேன்.
கதிரவன்(sol),ஆறு(dal),அம்மை(amme),வீடு(hjem),மாத்தல்(metter),கொத்து(hogg),ஊரும்(orm), அரிசி(ris), மொழி(mål), குழி(hull), கறுமம்(karma) இன்னும் பலவும் உளதென அறிக....
இவை மட்டுமல்ல நம் ஒலிக் குறியீடுகளையே பயன்படுத்துகின்றனர்.
ஆ(A), ஈ(I), ஊ(O-U),ஏ(E) ஓ(O), ஒ(Å), ஆஏ(Æ)

நிற்க
 

வியாழன், 23 ஜூலை, 2015

நம்மாழ்வார்

அகத்தியனார் அருளிய நற்பனைத் தானே
அழகாக நம்மாழ்வார் அருளிச் சென்ரார்
உகந்தபணி நமக்கெல்லாம் உழவுத் தொழிலொன்றே
உலகைக் காக்கும்  - அந்த
உயந்த பணிக்காய் உழைப்போம் மக்காளே!
அண்டத்தில் உள்ள பற்பல பேர்களோடு
அடங்காமல் சண்டையிட்டு உருளும் ஞாலம்
பிண்டமாய் இருக்கும் உடலை எல்லாம்
பிணமாய் ஆக்காது - நல்
உயிராய் உய்க்கின்ற நிலையைக் காண்பாயே
ஆதியும் பகவனும் சேர்ந்தால் அல்லவோ
அதைத்துக்க்கும் வாழ்வுண்டாம் நல்வாழ்வும் அதுவே
கதிரையும் காற்றையும் நீரையும் மண்ணையும்
காப்பாற்ற முன்வருவோம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்தே!

 
 
 
 
 
வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தால் ஆவதென்ன
இங்கார் சுமந்திருப்பார் இச்சரக்கை - மங்காமல்
சீரகத்தைத் தந்திரேல் வேண்டேன் பெருங்காயம்
ஏரகத்துச் செட்டியா ரே!
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

புதன், 22 ஜூலை, 2015

சுமேரியரிடமிருந்து......!

சுமேரியரிடமிருந்து கடன் பெற்றனர் மதக்கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் அத்தோடு நிற்காது அவர்களின் சின்னங்களையும் திருடிக்கொண்டனர். மதங்களின் காலம் 3000 எனில் சுமேரியரின் காலம் 4000 ஆண்டு காலம் இருக்கும்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
அதுமட்டுமல்ல இன்றைய அறிவியலையும் கண்டறிந்தவன் அன்றைய தலைச்சங்கக் குமரிநாட்டு சுமேரியனே