கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

ஞாயிறு, 30 நவம்பர், 2014

சூரியப்புயல் நிகழ்வதால் இருள் சூழுமா?சூரியனில் ஏற்படும் கரும்புள்ளிகளால் ஏற்படும் சூரிய புயல்கள் பற்றிய பார்வை சிறப்பைப் பெறுகிறது.

கருத்துகள் இல்லை: