கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

வெள்ளி, 3 ஏப்ரல், 2015

பாட புத்தகத்தில் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு

கருத்துகள் இல்லை: