கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

சனி, 21 நவம்பர், 2015

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் (Unitarian.....)

தள்ளா விளையுளும் தக்கரும் தாழ்விலாச்
செல்வரும் சேர்வது நாடு
குறையாத விளைச்சல் தரும் உழவர் பெருமக்களும் தகுதி நிறைந்த நடுநிலை பண்புடைய சான்றோரும் கேடில்லாத செல்வரும் ஒருங்கே பொருந்தியிருப்பது சிறந்த நாடாகும்!
Bøndenes barn er ikke mindre fortjent til å gi etter for den nøytrale karakteren av adelsmannen kompatibel kombinasjonen er bare kjempebra!-Norsk
Coloni pueri non minus dignum Iudæos deprecans, subditusque neutras character de homine nobili compatitur compositum est simpliciter magna!-Latin
Kinders boere is nie minder verdien toegee aan die neutrale karakter van die edelman versoenbaar kombinasie is eenvoudig wonderlik!-Africa
Τα παιδιά των αγροτών δεν είναι λιγότερο άξιοι να αποδώσουν με τον ουδέτερο χαρακτήρα του συνδυασμού συμβατών ευγενής είναι απλά υπέροχο!-Greece
Kinder der Landwirte sind nicht weniger verdient man sich dem neutralen Charakter des Adligen kompatible Kombination ist einfach großartig!-Germany
ليس لديهم أطفال المزارعين أقل استحقاقا للالرضوخ لالطابع المحايد للتركيبة متوافق النبيل هو ببساطة كبيرة! - Arabic
Фермерүүдийн хүүхдүүд нь ямар ч зүгээр л агуу юм язгууртан нийцтэй нэгдлийн төвийг сахисан, зан бууж бага зүй ёсны юм!-mongili
Не дети фермеров не менее заслуживает уступая нейтральный характер дворянина совместимый комбинации просто здорово! -Ruski
Farmers' children are no less deserving of yielding to the neutral character of the nobleman compatible combination is simply great! - English

*
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
பழித்த(து) ஒழித்து விடின்
Verden har blitt kvitt bakvaskelse Ikke strekk barbert


கருத்துகள் இல்லை: