கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

சனி, 3 ஜூன், 2017

கவிக்கோ எனும் அப்துல்ரகுமான்அப்துல்ரகுமான்
வைகறையும்
அந்தியுமான
அழகிய
வான்
அந்த
வானை
அடைய
விண்கலமேறிச்
சென்று
கொண்டிருந்தாலும்
போய்க்கொண்டிருக்கும்
முடிவின்றி
தொடுவானமாய்
_  முட்டைவாசிகன்_