கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

சனி, 26 ஜனவரி, 2008

பிறமொழி ஆக்கங்கள் (Norsk)


Jul - Christmas - Weihnachten
Jul er en veldig stor høytid for de fleste mennesker på jorden. Julaften er den dagen Jesu Kristus ble født. Det feires 24Desember, men det er egentlig 25 Desember det er julaften. Så den dagen (25des) blir kalt for 1.juledag.
Det er mange tradisjoner som er knyttet til jul.
F.eks: Julegaver, julemat, juletrær, julesanger...
Alt dette gjør mennesker glade og lykkelige. Spesielt julegaver. Hver gang man deler ut julegaver sier man «GOD JUL» til hver eneste person man deler det ut til. Man kan selfølgelig også si «god jul» til alle andre mennesker man ikke gir gaver til eller kjenner.
Julenissen
Han er en av julens største kjennetegn, og er en fet mann med røde klær, hvit skjegg og svarte støvler. Folk sier han bor i Nord-Polen, og reiser rundt verden med julegaver til alle sammen. Han reiser rundt med reinsdyr som kan fly.
Barn er veldig glade i han, for han gir flotte gaver til alle sammen. Noen barn pleier å sende ønskelister til han. De skriver f.eks «Til: julenissen! Fra: »
Juletre
Med julenissen som partner er juletrær også et stort kjennetegn for julen. Før hver eneste juleaften tar nesten alle menneskene i Europa med seg et tre hjem. De pynter det og setter alle gavene de har fått under treet. Det finnes spesielle pynt for et juletre. Dem får man kjøp på nesten alle butikker. På toppen av alle juletrær er det en stjerne, som da skal minne på om gode tider.
Julesanger
Det finnes mange julesanger man synger hver jul. Disse sangene er for det meste rolige og myke. De mest kjente sangene i Norge er:
Et barn er født i betlehem, På låven sitter nissen, Glade jul, Jeg er så glad hver julekveld og Å jul med din glede. Det finnes selfølgelig flere kjente sanger i Norge man synger.
Her er teksten til Jeg er så glad hver julekveld (1 og 2 vers) :
- 1 -
Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født, da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt.
- 2 -
Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord
God Jul! (:
By: Mithilan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Forurensning (CO2)
Forurensning er alt som gjør et miljø usunt. Det er blitt et problem nå for tiden. Det skaper masse sykdommer, ødelegelser i naturen og det forminsker vannet vi har her på jorden.
Ting som forurenser kan være: Biler, Fly, Båter, Fabrikker og alt annet som slipper ut CO2 gassen.
Det er ikke bare disse tingene her som forurenser. Det er også mennesker som forurenser. Vi mennesker brenner faktisk søppell. Den gassen vi får ut fra søppellet er CO2.
Ikke bare å brenne søppellet, så er det noen som kaster søppellet ut i naturen. Og når søppellet råtner blir det til et giftig stoff. Da suger plantene/trærne det inn og visner. Og hvis vi fortsetter slikt så har vi ingen natur om noen århundre.
Det finnes mange forskere som er inntreserte i dette, og vil gjærne bygge/lage noen ting som ikke slipper ut CO2. De har f.eks funnet opp biler som går på hydrogen, som ikke slipper ut CO2. De har også funnet opp noen rutebusser som går på hydrogen og ikke bensin eller diesel. Det går en i Island.
Sykdommene som vi mennesker kan få er kreft, nyresykdommer, hjertesykdomer, Diabetes, Bronkyt, Alzheimers og Parkinsons. Det finnes flere sykdommer man får av forrurensningen.
Ikke bare mennesker kan bli syke av å forurense, men dyrene kan også bli syke.
Det er mange tusenhvis av dyr som lever i havet, som er døde eller forsvunnet av STORE båtulikker som skal frakte olje og bensin.
Elver og insjøer blir stadig vekk mer brunere. Det skjer i Nord-Europa og Nord-Amerika. Dette hviser hvor mye vi forurenser verden og ødeleger naturen.
Vi må stoppe å forurense! Hvis ikke kan det skje mange katastrofer her på jorden.
Written by: Mithilan

கருத்துகள் இல்லை: