கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

சனி, 16 பிப்ரவரி, 2008

பண்டைக்கால காசுகள்தமிழரசர் தம் நாடுகளிலும் உலகவணிகத் துறையிலும் பயன்படுத்திய காசுகளாவன.

கருத்துகள் இல்லை: