கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

வெள்ளி, 14 ஜனவரி, 2011

தைப்பொங்கல்


வள்ளுவராண்டு சுறவம் ௨ய௪௨ (2042)
இவ்வாண்டிலிருந்து படித்தவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் பதிவாகவே அமைகின்றது. பேராளர்களால் எழுதி வைத்த இலக்கியங்கள் பேசும் தளமாக மாறுகிறது 'பதிவேடு'.பார்ப்போருக்கு நல்ல பொங்கலாக அமையும் என்றே நம்புகிறோம்.

கருத்துகள் இல்லை: