கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

வெள்ளி, 8 ஜூலை, 2011

சிவத்தம்பி sivathambi සිවත්තම්පිமுதுதமிழ் அறிஞரும் பேராசிரியருமான காத்திகேசு.சிவத்தம்பி அவர்கள்.கருத்துகள் இல்லை: